erasmus-2020-2021

IMPORTANT!!!!!

 • studentul nu poate schimba tipul de mobilitate la care aplică în timpul interviului;
 • studentul nu poate pleca în mobilitate înaintea procesului de selecţie;
 • studentul nu poate aplica pe o mobilitate dacă nu a fost publicată în oferta de burse a facultăţii;
 • studentul nu poate găsi individual un stagiu de practică, după care să solicite finanţare;
 • studenţii nu pot realiza prelungirea mobilităţii fără Dispoziţia Rectorului;
 • plecarea în mobilitate sau prelungirea mobilităţii fără Dispoziţia Rectorului înseamnă absenţa nemotivată de la facultate;

Condiții de eligibilitate

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii:

 • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”); 
 • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă); 
 • să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează; 
 • studentul trebuie să fie prezent la procesul de selecţie.

Regulament de selecție

 • datorită metodologiei de admitere a Universităţii Babeş-Bolyai pentru nivelurile de studiu master şi doctorat, selecţia pentru mobilităţile va avea loc după cum urmează: lunile martie-mai selecţia la nivel licenţă, luna septembrie şi octombrie, după finalizarea procesului de admitere la master şi doctorat;
 • nu se pot face preînscrieri pentru selecţia la master şi doctorat înainte de finalizarea procesului de admitere la master şi doctorat;
 • dosarul de candidatură a beneficiarilor trebuie să cuprindă următoarele elemente: fişa candidatuluideclaraţie tip, Curriculum Vitae, scrisoare de motivaţie, certificat de competenţă lingvistică, adeverinţă sau extras din Foaia Matricolă a ultimului an de studiu, precum şi rezultatele de la ultima sesiune de examen
 • rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului;
 • contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus al facultăţii în termen de 48 de ore;
 • rezultatele de selecţie trebuie să fie centralizate conform tabelului dat de BPC, fiind însoţite de dosarele de candidatură şi procesul verbal al selecţiei;
 • procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute;
 • studenţii care vor contacta universităţiile partenere înainte sau în timpul procesului de selecţie vor fi declaraţi ineligibili.

PROCEDURA DE SELECŢIE

 Elementele cerute la dosar sunt:

 • fişa candidatului, de pe site-ul cci (www.cci.ubbcluj.ro)
 • https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/outgoing%20students/formulare%20pentru%20procesul%20de%20selectie/2020-2021/FISA-CANDIDATULUI-2020-2021.pdf
 • declaraţie pe proprie răspundere, de pe site-ul cci (www.cci.ubbcluj.ro):
 • https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/outgoing%20students/formulare%20pentru%20procesul%20de%20selectie/2020-2021/Declaratie-selectie-2020-2021.pdf
 • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
 • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;
 • adeverinţă de student  / foaie matricolă pe care să fie menţionata: media anului universitar anterior sau a semestrului trecut (pentru studentii din anul I)
 •  certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)
 • fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.
 • La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.
 • Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV,), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

CALENDAR

 • Etapa I  – 20.10.2020 – 28.10.2020- depunerea documentelor – semnate, în format electronic pe adresa de e-mail, sandu.stermin@yahoo.com
 • Etapa a II-a 30.10.2020, ora 10:00 – Zoom candidații vor primi link-ul de acces în dimineata zilei dedicate interviuluipe e-mailul de pe care au trimis documentele
 •  Etapa a III-a– afisarea rezultatelor in data de 02.11.2020;  depunerea contestatiilor 02 – 03.11.2020 prin e-mail: sandu.stermin@yahoo.com;