• Cerere cazare
  • Cerere reînmatriculare – cererea trebuie să fie însoţită de fişa de lichidare care să fie ştampilată de către Serviciul Social, Serviciul Contabilitate, Bibliotecă, Cămin- în cazul în care solicitantul a locuit în cămin-PENTRU A DEMONSTRA CĂ SOLICITANTUL NU ARE DATORII CĂTRE INSTITUŢIE)
  • Cerere examen restant
  • Cerere transfer/mobilitate – vă rugăm pentru această categorie să consultați și regulamentul procedurii: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/regulamente
  • Cerere prelungire studii
  • Cerere glisare buget-taxă
  • Cerere glisare taxă-buget
  • Cerere întrerupere de studii
  • Cerere reluare de studii
  • Cerere renunțare studii
  • Fișă de lichidare